E-handel

E-handel med WooCommerce och WordPress som grund och med en väl utarbetad webbdesign tar vi er målgrupp närmare ett köp i er webbutik.

E-handel med WooCommerce
När vi designar och bygger din E-handel använder vi WordPress och WooCommerce. Givetvis ger vi dig en utbildning i e-handel efter lansering där vi enkelt går igenom hur du lägger till nya produkter, lägger till bilder och skapar nya kategorier och mycket mer.

1. Samtal

Via antingen telefon, Teams eller Skype eller fysiskt möte går vi igenom vad ni har för tankar om er nya webbplats. Vi är lyhörda och ställer rätt frågor för att få en helhetsbild av exakt vad ni vill åstadkomma.

2. Förslag på webbdesign

Med vårt möte som grund formas en idé om er nya hemsida. Förståelsen om din verksamhets behov och målgrupp blir tillsammans med dina önskemål utgångspunkten när vi börjar arbeta med din webbdesign. Vi går igenom webbdesignen tillsammans och reder ut olika frågetecken som uppstår för att minimera oklarheter längre fram i projektet.

3. Vidareutveckling

Efter att webbdesignen har blivit godkänd startar arbetet i WooCommerce. Ni får självklart vara involverade i projektet och lämna feedback. Eller så tar vi hand om allt, det bestämmer ni.

4. Kontroll och uppladdning

Allting fungerar och det ser bra ut. Nu lanserar vi er nya hemsida.

Flera tjänster